Privacyreglement

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Stichting CATHARINA’S CHOIR & ORCHESTRA, verder te noemen CC&O, kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Stichting CC&O. Stichting CC&O kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Je voor- en achternaam

  • Je adresgegevens

  • Je telefoonnummer

  • Je e-mailadres

Waarom Stichting CC&O gegevens nodig heeft

Stichting CC&O verwerkt je persoonsgegevens om per e-mail, post en/of telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daarom vraagt. Daarnaast kan Stichting CC&O je persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit het bestellen van toegangskaarten.

Hoe lang bewaart Stichting CC&O jouw gegevens?

Stichting CC&O bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Je gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard wanneer er geen overeenkomst met jou tot stand komt.

Delen met anderen

Stichting CC&O verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, alleen wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wanneer je deelneemt aan een van de concerten ga je ermee akkoord dat beeldmateriaal in de ruimste zin van het woord gebruikt mag worden door de stichting ten behoeve van publiciteitsdoeleinden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek daartoe sturen naar info@cco-harderwijk.nl. Stichting CC&O zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Beveiligen

Stichting CC&O neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Stichting CC&O maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzigen zijn van misbruik; of wanneer je meer informatie wilt over de beveiliging van door Stichting CC&O verzamelde persoonsgegevens, neem dan schriftelijk contact op met Stichting CC&O. Stuur hiervoor je vraag of opmerking naar info@cco-harderwijk.nl